استخدام
استخدام بازاریاب

صلاحیت ها:

  • اعتماد به نفس بالا
  • قدرت صحبت کردن بالا
  • علاقه به کار
  • داشتن پیش زمینه طراحی سایت یا مشتاق به یادگیری

شرایط کار:

جنسیت مد نظر نمی باشد. بعد از ارسال رزومه، در صورتی که صلاحیت داشته باشید با شما تماس گرفته خواهد شد تا در مصاحبه ی حضوری شرکت به عمل آورید و در صورت تایید، مبلغ 19.000 تومان جهت صدور کارت شما دریافت می گردد. برای بالا بردن انگیزه کاری حقوق به صورت درصدی روی هر وب سایتی که از جانب شما ثبت شود پرداخت میگردد. جدول کمیسیون به شرح زیر می باشد:

شماره طرح فعالیت درصد
1 The Amateur تا 5 کار اول 7 درصد از پروژه
2 The Determined از 5 کار تا 10 کار 9 درصد از پروژه
3 The Veteran از 10 کار تا 20 کار 12 درصد از پروژه
4 The Master از 20 کار به بعد 17 درصد از پروژه

 

 

فرم ارسال رزومه
مهارت فنی