اسلاید شو لمسی

اسلاید شو همان بلوکی است که عکس ها را تک تک بعد از چند ثانیه مکث روی هر تصویر نشان میدهد. معمولا این ویژگی را در صفحات اول سایت ها می بینیم اما در صورتی که کارفرما درخواست کند می توانیم تعداد نا محدودی اسلاید شو در هر صفحه ای که کارفرما نیاز داشته باشد نمایش دهیم. همچنین درصورتی که شما بخواهید کار کردن با وب سایتتان برای مشتریان و بازدیدکنندگانتان راحت تر شود، ما اسلاید شو شما را لمسی میکنیم یعنی در صفحات لمسی مانند تبلت ها و اسمارت فون ها با حرکت انگشتان عکس ها تغییر می کنند.

بازگشت به صفحه ی امکانات