امتیاز دهی به کاربران

به کاربرانتان بر اساس فعالیت ها (ورود به سایت، درج مطلب، درج نظر، بازدید از ....) امتیاز اضافه یا کم کنید. با این امکان کاربرانتان تشویق می شوند که بیشتر در سایت فعالیت کنند و این باعث افزایش رتبه ی سایت شما در موتورهای جستجو می شود. نمونه ای از وب سایتی که امتیاز دهی کاربری دارد و 3 کاربر اول بر اساس امتیازشان نشان داده می شوند وب سایت آشپزینگ (www.ashpazing.ir) می باشد.

بازگشت به صفحه ی امکانات