امتیاز دهی 5 ستاره ای

این امکان را میتوانید برای محصولات و یا کاربران و یا هرچیزی که در نظر داشته باشید اضافه کنید. بدین صورت بازدیدکنندگان رای خود را به راحتی ثبت می کنند و شما می توانید در آخر آماری از مورد پسند ترین خدمات، محصولات یا ... داشته باشید.

بازگشت به صفحه ی امکانات