فرم

با این امکان شما می توانید هر آنچه نیاز دارید را از بازدید کننده های خود دریافت کنید. برای مثال شما اگر نیاز به نیرو دارید و میخواهید آگهی استخدام درج کنید به وسیله ی یک فرم می توانید رزومه کاری افراد را دریافت کنید یا اگر می خواهید شعبه اعطا کنید می توانید یک فرم تهیه کنید تا اطلاعات مورد نیاز مربوط به داوطلبین را دریافت و از بین آنها بهترین ها را انتخاب کنید.

بازگشت به صفحه ی امکانات