نقشه ماهواره ای دفتر یا کارخانه

یک بلوک نقشه ی زنده (و نه عکس ثابت) ماهواره ای با استفاده از قوی ترین نقشه موجود، گوگل مپ، به شما می دهد، که یک pin محل دقیق دفتر، فروشگاه یا کارخانه ی شما را نشان می دهد. در نتیجه بازدید کننده می تواند با این سیستم، آدرس دفتر شما را راحت تر از جایی که قرار دارد دنبال کند.
برای دیدن نمونه ای از یک نقشه می توانید به صفحه تماس ما بروید.

بازگشت به صفحه ی امکانات