واکنش گرایی (Responsive)

واکنش گرایی وب سایت (Responsiveness) امکانی است که نیاز به آن، با سرعت ظهور تلفن های هوشمند و تبلت ها، نمایان شد. در مدل های قدیمی وب سایت ها، یک وب سایت اضافه تحت عنوان "نسخه ی موبایل"، علاوه بر وب سایت اصلی می ساختند که مشکلاتی از قبیل سختی مدیریت 2 وب سایت (یعنی دو برابر شدن امور مدیریت وب سایت) و 2 برابر شدن حجم وب سایت و 2برابر شدن سختی و زمان مورد نیاز برای به روز رسانی کد ها و ماژول های وب سایت داشتند.

اما امروزه به سادگی می توان یک قالب واکنش گرا انتخاب کرد و چیدمان محتوا ها را بر اساس واکنش گرایی تنظیم کرد. در نتیجه در تمام صفحه نمایش ها با سایز های مختلف وب سایت ما واکنش نشان می دهد و تمام محتوا ها به راحتی قابل دیدن می شوند.

بازگشت به صفحه ی امکانات